Årre Børnecenter - det trygge valg for dit barns fremtid

En enhed - dagtilbud og skole der er stærkt forankret i lokalområdet. Vi har særligt fokus på overgange og et sammenhængende børneliv.

Årre Børnecenter en enhed

Dagtilbud – skole, SFO & juniorklub

Årre Børnecenter er et selvstændigt børnecenter med egen fællesbestyrelse. Vi består af et nybygget dagtilbud samt en total renoveret SFO, juniorklub og skole. Du finder os i centrum af landsbyen Årre, hvor vi i trygge landlige rammer dagligt modtager børn fra Årre, Fåborg, Roust, Hjortkær samt oplandet omkring os. Vi stiller gerne op til en rundvisning i vores nye børnecenter.

E463VfyA

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger til Årre Børnecenter

Årre Skole 79948835
Årre SFO 79948836
Årre Børnehave 24892707
E-mail: aarreskole@varde.dk

OSeO8mCA

Din fællesbestyrelse

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Fællesbestyrelsen for Årre Børnecenter er en åben bestyrelse, der arbejder på tværs af dagtilbud og skole til gavn for børn og unge i hele nærområdet. Repræsentanter deltager på forældremøder og har kontinuerligt fokus på at optimere samarbejdet mellem skole og hjem. Det er et fælles ansvar at samarbejdet bygger på gensidig tillid, respekt, åbenhed og forståelse.

WorPkiUA