Nøgletal & Statistik

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er 94 % af forældrene tilfredse eller meget tilfredse med skolen. 90 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse i forhold til adgang til dialog med ledelsen, når der er behov.

iG5EWuGA

Trivselsmåling/undervisningsmiljøvurdering

Se vores særdeles flotte resultater

Vi tror på, at børn der trives godt, har de allerbedste forudsætninger for at lære. Elevernes læring tager udgangspunkt i den daglige trivsel, hvor opbygning og vedligeholdelse af relationer til både voksne og børn er særdeles vigtigt. Derfor bruger vi tid på at arbejde med både store og små fællesskaber i klasser og på tværs af årgangene. Resultaterne af trivselsundersøgelserne er en del af grundlaget for det daglige arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø. Derfor arbejder vi systematisk med at omsætte resultaterne af trivselsundersøgelserne til handleplaner, der beskriver konkrete indsatser på klasse og skoleniveau. Der afholdes trivselskonferencer i alle klasser, hvor ledelse og klasseteam samarbejder om opgaven.

5lMjcEEE

Tilfredshedsundersøgelse

Vi har tillid til hinanden og bakker hinanden op

Årre Børnecenter har flotte resultater i brugertilfredshedsundersøgelsen. Et godt skole hjem-samarbejde er vigtigt i forhold til den enkelte elevs læring, trivsel og udvikling. Vi afholder skole-hjemsamtaler, forældremøder, 4 åbent hus-dage, skolefest og forskellige arrangementer, hvor forældre og bedsteforældre opfordres til at deltage

cCg1ESjg

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalerne afholdes med skoleledelserne, repræsentanter fra skolebestyrelser samt skolechefen og direktøren for Børn, Læring og Job.

På baggrund af skoleudviklingssamtalerne revideres skolens skoleudviklingsplan.

8PVAcgoA

Åbningstider

Skole    Mandag-torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-14.30

SFO    Mandag-torsdag kl. 6.10-16.45
Fredag kl. 6.10-16.00

Børnehave   Mandag-torsdag kl. 6.10-16.45
Fredag kl. 6.10-16.20

XSrhkRaw