Læring og trivsel i et trygt landsbymiljø

I Årre Børnecenter skal alle børn blive så dygtige, som de kan samt opleve trygge fællesskaber som grundlag for den bedste trivsel for det enkelte barn.

adeUMhuw

DGI certificeret bevægelsesskole

Årre Børnecenter i bevægelse giver børn og voksne lysten til at lege og lære. I Årre Børnecenter er bevægelse en integreret del af hverdagen samt en del af vores fælles fundament for læring og trivsel. Derfor indgår bevægelse som en fast del af undervisningen i fagene. Vi har et tæt samarbejde med DGI, og er stolte af at vi er et DGI certificeret bevægelses børnecenter, hvor alle medarbejdere er efteruddannet i bevægelse i læringssituationer. Vi har fokus på kropslig dannelse og lader bevægelsesaktiviteter åbne døre til livslang lyst til at bevæge sig og motionere.

Vi tror på at børn lærer når de er i bevægelse ikke kun når de sidder og løser opgaver. I hverdagen betyder det at vi: - Har bevægelsesaktiviteter i både dansk, sprog og matematik undervisningen. - At vi holder 4 bevægelsesdage om året på tværs af klasserne. - At der arbejdes med brain breaks med bevægelse i de enkelte lektioner. - At vi lægger stor vægt på at styrke det enkelte barns fysiske og mentale sundhed med motion og bevægelse som afsæt. Hjerneforskning slår fast, at fysisk aktivitet baner vejen for børn og unges trivsel – både fagligt, mentalt og socialt.

Antimobbestrategi

Årre Børnecenter står sammen mod mobning

I praksis betyder det at vi: - Udarbejder trivselsundersøgelser på klassetrivsel.dk. - Medarbejdere har tid til at gennemføre elevsamtaler. - Har legepatrulje. - Har venskabsklasser. - Er mobilfri, så vi kan se, tale og lege med hinanden. - Har emneuger på tværs af klasserne. - Vægter lejrskoler højt. - Har et tæt samarbejde med forældre og klasseforældreråd.

n0tAUjKQ

Vores værdigrundlag

Fællesskab (samhørighed – sammenhold – glæde)

Værdigrundlaget for Årre Børnecenter er et nyt og levende værdigrundlag som elever, bestyrelse og medarbejdere sammen har udarbejdet. Det har værdi, at alle kender værdigrundlaget og at vi bruger det aktivt i vores hverdag.

Ansvarlighed (rollemodel – inklusion – rummelig)

Værdigrundlaget for Årre Børnecenter er et nyt og levende værdigrundlag som elever, bestyrelse og medarbejdere sammen har udarbejdet. Det har værdi, at alle kender værdigrundlaget og at vi bruger det aktivt i vores hverdag.

Ordentlighed (ordentlig – anerkendende – åbenhed)

Værdigrundlaget for Årre Børnecenter er et nyt og levende værdigrundlag som elever, bestyrelse og medarbejdere sammen har udarbejdet. Det har værdi, at alle kender værdigrundlaget og at vi bruger det aktivt i vores hverdag.

Kreativitet (opfindsomhed – nyskabende – udforskende)

Værdigrundlaget for Årre Børnecenter er et nyt og levende værdigrundlag som elever, bestyrelse og medarbejdere sammen har udarbejdet. Det har værdi, at alle kender værdigrundlaget og at vi bruger det aktivt i vores hverdag.

Glæde (tryghed – humor – smil)

Værdigrundlaget for Årre Børnecenter er et nyt og levende værdigrundlag som elever, bestyrelse og medarbejdere sammen har udarbejdet. Det har værdi, at alle kender værdigrundlaget og at vi bruger det aktivt i vores hverdag.

Ordblindestrategi

Tidlig afdækning og målrettet indsats

På alle klassetrin afholdes der klasselæsekonferencer. Her følges alle elevernes læseudvikling ud fra de resultater gruppeprøverne viser. Hvis resultaterne giver anledning hertil, tages individuelle prøver af læsevejlederen. I samarbejde med forældrene udarbejdes handleplaner, så eleverne får de nødvendige hjælpemidler og optimal støtte i hverdagen.

M2QMsPnA

Åbningstider

Skole  Mandag-torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-14.30

SFO    Mandag-torsdag kl. 6.10-16.45
Fredag kl. 6.10-16.00

Børnehave  Mandag-torsdag kl. 6.10-16.45
Fredag kl. 6.10-16.20

zuzUG89A