Fællesbestyrelsen

Her kan du læse om fællesbestyrelsen for Årre Børnecenter. Du kan se, hvem der er medlem, og du kan finde referater fra møderne. Fællesbestyrelsen for Årre Børnecenter har ansvar for dagtilbud og skole. Bestyrelsen består af repræsentanter for begge enheder.

pJjfOSAg

Vores principper

Brug af mobiltelefoner

På Årre Børnecenter ønsker vi at skabe optimale rammer for trivsel, læring og bevægelse, hvilket gør, at vi aktivt forholder os til brugen af mobiltelefoner i skoletiden. Mobiltelefoner skal være slukkede hele skoledagen. Mobiltelefoner kan, efter aftale med det pædagogiske personale indgå som et pædagogiske læremiddel i undervisningen.

Klasseforældreråd

Fællesbestyrelsen opfordrer til, at der i hver klasse oprettes et klasseforældreråd. Et klasseforældreråd består almindeligvis af 3 – 4 forældre fra klassen. Klasseforældrerådene skal støtte samarbejdet mellem den enkelte klasses forældre, elever og lærere, og kan desuden arbejde for en fælles holdning til det sociale liv uden for skolen (f.eks. børnefødselsdage, hvordan og hvornår kontakter forældre hinanden m.m.). Èn gang årligt inviterer fællesbestyrelsen klasseforældrerådene til et fællesmøde, hvor der kan idéudveksles, og hvor emner af fælles interesse kan drøftes. Klasseforældrerådet kan være bindeled imellem forældre og fællesbestyrelse.

Lektiepolitik

Årre Børnecenter er en lektieintegreret skole. Vi har en fælles holdning til lektiehjælp/ faglig fordybelse og understøttende undervisning. Formålet med at have en lektiepolitik er, at den fungerer som en fælles platform for personale, elever og hjemmene. Lektiepolitikken fortæller os alle noget om ansvarsområder, og hvad vi kan forvente af hinanden. Lektiearbejdet skal give synlig læring og synlig læringsudbytte, og vi skal arbejde med hvilke former for lektier, der netop understøtter den enkelte elevs læring. På Årre Børnecenter skelner vi mellem lektier/faglig fordybelse og træning.

Fællesbestyrelsen

Anne Væring Keller

Forældrevalgt (børnehave), Tlf. 22791840, E-mail: annevaering@icloud.com

Kathrine Jahn Krab

Forældrevalgt (skole), Tlf. 51944731, E-mail: kathrinejahnkrab@gmail.com

Jonas Rosted Andersen

Formand, Tlf. 60778321, E-mail: andersen.jonas@hotmail.com

Jesper Søndergård Madsen

Forældrevalgt (skole), Tlf. 27283026, E-mail: madsen126c@hotmail.com

Helle Billeskov Kragh

Forældrevalgt (skole), Tlf. 27598073, E-mail: billekragh@hotmail.com

Mette Kvottrup Klit

Næstformand, Tlf. 42929965, E-mail: metteklit87@gmail.com

Mette Brogård

Forældrevalgt (børnehave), Tlf. 20669243, E-mail: metteulriksen@hotmail.com

Dagsorden og referater

Se kommende møder, seneste referater eller tidligere referater

Mødeplan for skoleåret 2023-2024
22. august, 3. oktober, 7. november, 9. januar,
27. februar, 16. april, 21. maj, 18. juni

UunpFYSc

Åbningstider

Skole  Mandag-torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-14.30

SFO    Mandag-torsdag kl. 6.10-16.45
Fredag kl. 6.10-16.00

Børnehave  Mandag-torsdag kl. 6.10-16.45
Fredag kl. 6.10-16.20

20MAPrNA